Podziały Nieruchomości


11 marca 2021

wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

(więcej)
11 marca 2021

wniosek o potwierdzenie ostateczności decyzji

(więcej)
10 lutego 2021

wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości

WNIOSEK o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

(więcej)
10 lutego 2021

wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym

(więcej)