Ewidencja ludności / dowody osobiste


04 lutego 2021

Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL

(więcej)
04 lutego 2021

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

(więcej)
04 lutego 2021

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

rok 2021

(więcej)
22 lutego 2021

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

(więcej)
22 lutego 2021

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie pobytu stałego

(więcej)