Ewidencja ludności / dowody osobiste


22 lutego 2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

(więcej)
22 lutego 2021

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o nadanie numeru PESEL

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie pobytu czasowego

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL

(więcej)
04 lutego 2021

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

(więcej)
04 lutego 2021

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

rok 2021

(więcej)
22 lutego 2021

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

(więcej)
22 lutego 2021

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie pobytu stałego

(więcej)