Ewidencja ludności / dowody osobiste


01 lipca 2022

Wniosek o PESEL dla UKR

wniosek o nadanie pesel

(więcej)
08 listopada 2021

Wniosek o wydanie dowodu osobistego NOWY 07.11.2021 r.

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

(więcej)
22 lutego 2021

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o nadanie numeru PESEL

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie pobytu czasowego

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

(więcej)