Zarządzenia Wójta Gminy


29 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.43.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat w przypadku bezumownego korzystania z gruntów mienia komunalnego Gminy Wijewo

(więcej)
29 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.42.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z boisk sportowych i obiektów sportowych „ORLIK” będących własnością Gminy Wijewo

(więcej)
26 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.40.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
19 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.39.2021

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.38.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.37.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
19 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.36.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rejestru Instytucji Kultury, których organizatorem jest Gmina Wijewo

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.30.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.29.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

(więcej)
06 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.27.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

(więcej)
22 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.26.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
10 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.25.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
04 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.22.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
02 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.20.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Wijewo w celu umieszczenia reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat

(więcej)
04 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.19.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
02 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.18.2021

Wójta Gminy Wijewo w sprawie sposobu określenia: proporcji (prewspółczynnika) do wykorzystania przy nabywaniu towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2021 dla celów korekty podatku naliczonego w roku 2020 oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za rok 2020 do zastosowania zaliczkowo tych wartości przy obliczaniu podatku naliczonego VAT w roku 2021 dla urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych gminy

(więcej)
23 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.17.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Wijewo oraz określenia sezonu kąpielowego

(więcej)
09 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.16.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 16.02.2021 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu do spraw dostępności

(więcej)
10 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.14.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
10 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.13.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

(więcej)
09 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.12.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 02 lutego 2021 r w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wijewo do zaciągania zobowiązań

(więcej)
03 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.10.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Wijewo or

(więcej)
17 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.9.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

(więcej)
03 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.8.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Wijewo jest organem prowadzącym

(więcej)
03 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.6.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia z dnia 27 stycznia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
03 lutego 2021

Zarządzenie nr 0050.2.3.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

(więcej)