Zarządzenia Wójta Gminy


13 września 2021

Zarządzenie 0050.2.3.79.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2022

(więcej)
14 września 2021

Zarządzenie 0050.2.77.2021

z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 2022, w roku szkolnym 2021/2022

(więcej)
31 sierpnia 2021

Zarządzenie 0050.2.3.75.2021

z dnia 31 sierpnia 2021r. Wójta Gminy Wijewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.3.2018 z dnia 4 stycznia 2018r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

(więcej)
31 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.74.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
31 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.73.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
30 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.72.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

(więcej)
20 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.70.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
09 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.67.2021

Nr 0050.2.67.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
10 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.68.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.3.2018 z dnia 4 stycznia 2018r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

(więcej)
09 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.66.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok

(więcej)
09 sierpnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.65.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
16 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.63.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 16 lipca 2021 r. zmiana Zarządzenia Nr 0050.2.7.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 stycznia 2021 r., w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

(więcej)
16 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.62.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 16.07.2021 r. w sprawie: nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

(więcej)
14 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.61.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 14.07.2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brennie (dz. ew. nr 302/3), stanowiącej własność Gminy Wijewo.

(więcej)
09 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.60.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 09.07.2021 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Radomyśl na okres do 3 lat na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

(więcej)
2 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.59.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
08 lipca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.58.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym

(więcej)
30 czerwca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.57.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
31 maja 2021 r

Zarządzenie nr 0050.2.56.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
31 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.55.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
25 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.53.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

(więcej)
25 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.52.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

(więcej)
20 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.51.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
17 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.50.2021

z dnia 17 maja 2021 r. Wójta Gminy Wijewo w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.3.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

(więcej)
11 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.47.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 11.05.2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Brennie (dz. ew. nr 302/6, 302/7, 302/8, 302/9, 302/10), stanowiących własność Gminy Wijewo.

(więcej)
11maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.48.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
7 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.46.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 07.0 5.2021 roku w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonego w miejscowości Brenno

(więcej)
7 maja 2021

Zarządzenie nr 0050.2.46.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 .0 5 w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonego w miejscowości Brenno

(więcej)
30 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.44.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021

(więcej)
29 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.43.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat w przypadku bezumownego korzystania z gruntów mienia komunalnego Gminy Wijewo

(więcej)
29 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.42.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 29.04.2021 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z boisk sportowych i obiektów sportowych „ORLIK” będących własnością Gminy Wijewo

(więcej)
26 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.41.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
26 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.40.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
19 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.39.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.38.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.37.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży drewna opałowego

(więcej)
6 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.35.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

(więcej)
6 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.34.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

(więcej)
6 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.36.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia rejestru Instytucji Kultury, których organizatorem jest Gmina Wijewo

(więcej)
1 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.33.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu, z wyjątkiem wydawania w tych sprawach zaświadczeń

(więcej)
1 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.32.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny

(więcej)
1 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 0050.2.31.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.30.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
16 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.29.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

(więcej)
06 kwietnia 2021

Zarządzenie nr 0050.2.27.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

(więcej)
22 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.26.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
10 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.25.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
04 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.22.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok.

(więcej)
02 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.20.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Wijewo w celu umieszczenia reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat

(więcej)
04 marca 2021

Zarządzenie nr 0050.2.19.2021

Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)