Uchwały Rady Gminy


06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/202/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/201/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/200/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/199/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/198/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/197/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/196/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/195/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec

(więcej)
06 maja 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/193/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/192/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/191/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennie

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/190/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/189/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/188/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 947 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/187/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

(więcej)
25 marca 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/186/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r.

(więcej)
08 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/185/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/184/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/183/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia wniesionej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/182/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/181/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/180/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021 – 2042 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/179/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/178/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/177/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/176/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/175/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/174/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/316/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa PRZYLESIE wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/173/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/314/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa MIASTKO wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/172/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa RADOMYŚL wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/171/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa POTRZEBOWO wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/170/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa ZABORÓWIEC wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/169/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa BRENNO wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
05 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/168/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/318/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa WIJEWO wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
04 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/167/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
04 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/166/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
03 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/165/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Socjalnej na 2021 rok wraz z wynikami głosowań.

(więcej)
03 lutego 2021

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/164/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo wraz z wynikami głosowań.

(więcej)