Sprzedaż alkoholu


29 kwietnia 2021

Wniosek w wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(więcej)
29 kwietnia 2021

Wniosek w wydanie jednorazowego zezwolenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(więcej)
29 kwietnia 2021

Wniosek w wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- katering

(więcej)
29 kwietnia 2021

Wniosek o wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

(więcej)
29 kwietnia 2021

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

(więcej)
29 kwietnia 2021

Klauzula Informacyjna

(więcej)
22 lutego 2021

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

(więcej)