Sprawy różne


06 kwietnia 2022

Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku działaniami wojennymi

Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku działaniami wojennymi

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o udostępnienie sali gimnastycznej

(więcej)
22 lutego 2021

Wniosek o udostępnienie autobusu szkolnego

(więcej)