Pracownicy urzędu


Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Aneta Bajon

Sekretarz, Kierownik Referatu

 

Aleksandra Mikołajczuk

Referent, stanowisko ds. organizacyjnych

 

Paulina Zając

Referent, stanowisko ds. kadr, szkoleń i obsługi Rady Gminy

 

Joanna Zając

Inspektor, stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych i p.poż

 

Dominika Cwojdzińska

Referent, stanowisko ds. obywatelskich

 

 

Tomasz Szmyt, Kierowca autobusu

Izabela Wojciech, Sprzątaczka/konwojentka

Alicja Kozłowska, Sprzątaczka/konwojentka

Halina Rękoś, Opiekun/Koordynator Wiejskich Domów Kultury  w miejscowiści Wijewo i Zaborówiec

Panerai Replica

 

 

Referat Rozwoju

 

Leszek Józefczak

Kierwonik Refeartu,  stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych

 

Dagmara Szmyt

Referent, stanowiko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

Klaudia Walkowiak

Referent, stanowiko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

Patrycja Babuszkiewicz

Referent, stanowiko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

Patrycja Poddenek- Gieraga

Inspektor, stanowiko ds. inwestycji i zamówień publicznych

 

 

 

Referet Finansów

Krystyna Piasna-Białas

Skarbnik

 

Ilona Giera

Zastepca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

swiss replica watches

Anna Rozynek

Inspektor, stanowisko ds. płac i rozliczeń dotacji

 

Blanka Białecka

Referent, stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

 

Magdalena Spławska

Referent, stanowisko ds. księgowości budżetowej i sprawozdawczości

 

Anna Szmyt

Inspektor, stanowisko ds. podatków i opłat

 

Renata Zygmanowska

Inspektor, stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

Magdalena Wojciech

Referent

 

Referat Finansów Oświaty

Monika Gertych

Kierownik Referatu, Główna Księgowa Oświaty

 

Weronika Wolniczak

Księgowa

  

Ewelina  Kowal

Księgowa

 

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

Anna Włoczewska-Grys

Kierownik Referatu

 

Waldemar Skrzypczak

Inspektor, stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

 

Agnieszka Obiora

Referent, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami i komunalnej oraz dróg

 

Jacek Napieralski, Pracownik Gospodarczy

Roman Jazdon, Pracownik Gospodarczy

Maciej Herkt, Pracownik Gospodarczy

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-01-28 12:46:57
Ostatnio zaktualizował Cieślik
Data ostatniej aktualizacji 2022-04-12 09:07:44
Liczba wyświetleń 1399
Historia zmian ZOBACZ