Ochrona środowiska


20 kwietnia 2021

wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę maku

(więcej)
20 kwietnia 2021

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

(więcej)
04 lutego 2021

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

ZGŁOSZENIE DO WÓJTA GMINY WIJEWO zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY WIJEWO o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. usunięcia drzewa/drzew

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(więcej)
04 lutego 2021

wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

(więcej)
04 lutego 2021

Wniosek dot. psów ras uznanych za agresywne

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne

(więcej)
04 lutego 2021

Ostateczność/ Prawomocność decyzji

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych o stwierdzeniu ostateczności/prawomocności decyzji

(więcej)