Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywają - wersja archiwalna


Wnioesk o  świadczenie