Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - wersja archiwalna