Interpelacja w sprawie utrzymania rowu w odpowiednim stanie technicznym - wersja archiwalna