Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Wójt Gminy Wijewo, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 32 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2021 poz. 735), wszczyna postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) pod nazwą:

 

Rozbudowa Budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo

zlokalizowanej na działce ozn. nr ewid. 91/4 obręb Potrzebowo, gmina Wijewo.

 

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wijewo, w godz. od 700 do 1600   (poniedziałek), od 700 do 1500   (wt. - czw.) i w godz. od 700 do 1400  (piątek) w terminie do dnia 13 września 2021 r.  

Poniżej znajduje się treść obwieszczenia do pobrania.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie postępowania   nr tel. tel. 65 549 40 85 (wew. 38)

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-09-07
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-09-07 09:02:39
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-07 09:02:39
Liczba wyświetleń 43
Historia zmian ZOBACZ