Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie


DO ZADAŃ WICEDYREKTORA SZKOŁY NALEŻY :


1.Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli przez sporządzanie planów lekcji, planów zajęć wewnątrz szkolnych.
2.Ustalenie ocen pracy nauczycieli.
3.Organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem.
4.Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności i samorządności dzieci i młodzieży.
5.Zapewnienie warunków do pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniami wybitnie zdolnymi.
6.Jest odpowiedzialny za organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz ich realizację.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Radosław Zamiatała
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-18
Zmian: 0Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw