Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wijewie


DO ZADAŃ DYREKTORA SZKOŁY NALEŻY :

1.Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3.Sprawuje opiekę nad uczniami stwarzając warunki harmonijnego rozwoju.
4.Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
5.Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6.Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Andrzej Siekierski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-18
Zmian: 0