Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXI/160/2005

Uchwała nr XXXI/160/2005

Numer uchwały: 2005/31/160
Numer sesji: 31
Rok: 2005Uchwała Nr XXXI/160/05
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 września 2005r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/153/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXX/153/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok:
1. W Załączniku Nr 2 skreśla się dotychczasową treść, a nowa treść otrzymuje brzmienie:
dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 2.917.895,- zwiększenia 16.100,- zmniejszenia 0,-
po zmianach 2.933.995,-,
rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” plan 1.184.067,- zwiększenia 16.100,- zmniejszenia 0,- po zmianach 1.200.167,-,
„wydatki bieżące z wyodrębnieniem” plan 1.184.067,- zwiększenia 0,- zmniejszenia 0,- po zmianach 1.184.067,-.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2005r. i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie