Strona główna » Dokumenty » Majątek publiczny » Majątek publiczny - majątek podmiotu » Prognoza kwoty długu Gminy Wijewo na 2006 rok

Prognoza kwoty długu Gminy Wijewo na 2006 rok
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
GMINY WIJEWO NA 2006 ROK  1. Planowane na rok 2006 przychody to:
z tytułu pożyczek i kredytu 650.000,-zł.

  1. Planowane na rok 2006 rozchody to:
z tytułu spłaty pożyczek i kredytu 0,-zł.

  1. Prognozowana kwota długu Gminy Wijewo
na 31 grudnia 2006r. wyniesie:
zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów 650,000,0żł.

  1. Planowane dochody budżetu Gminy Wijewo
na 2006 rok wynoszą 6.397.485,-zł.

  1. Łączna kwota długu Gminy Wijewo na koniec
2006r. wyniesie 10,16% dochodów budżetu

  1. Przewidywana kwota spłaty odsetek z tytułu
zaciągniętych pożyczek przypadająca na rok
2006 wynosi 4.000,-zł.

  1. Planowane na rok 2007 rozchody to:

z tytułu spłaty pożyczek i kredytu 650.000,-zł.

  1. Planowane dochody budżetu Gminy Wijewo
na 2007 rok wynoszą 6.461.460,-zł.

  1. Łączna kwota długu w 2007r. w stosunku do
dochodów wyniesie 10,05%


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Majątek publiczny - majątek podmiotu
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie