Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Wykaz ulg podatkowych i pomocy publicznej

Wykaz ulg podatkowych i pomocy publicznej
Wójt Gminy Wijewo
zgodnie z art. 14 pkt 2 lit. e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
podaje do publicznej wiadomości
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.:

 1. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY, W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ

  1. Lp.

   Nazwisko i imię/
   Nazwa firmy

   Rodzaj ulgi

   Przyczyna

   1.

   Dziaszyk Piotr

   Rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 1 889,60 zł

   przejściowe trudności finansowe

   2.

   Kowalewicz Marek

   Umorzenie zaległości podatkowej w kwocie 2 275 zł

   zdarzenie losowe - pożar

   3.

   Miś Wojciech

   • Odroczenie płatności podatku

   w kwocie 1 240 zł

   • Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

   w kwocie 2 213 zł

   przejściowe trudności finansowe

   4.

   Piotrowski Jan

   • Umorzenie zaległości podatkowej

   w kwocie 860 zł

   • Umorzenie odsetek w kwocie 1 779 zł

   trudna sytuacja osobista i materialna

   5.

   Tomaszewski Ryszard

   Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 1 865 zł

   przejściowe trudności finansowe

   6.

   Wojcieszyk Radosław

   Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 3 550 zł

   przejściowe trudności finansowe

   7.

   Wolnik Ryszard

   Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 922,20 zł

   przejściowe trudności finansowe


   1. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ


   Lp.

   Nazwisko i imię/ Nazwa firmy

   Rodzaj ulgi


   NIE UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2006R.
  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Komunikaty
  Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
  Autor informacji: Anita Utracik
  Informację wprowadził:
  Dokument z dnia: 2007-05-31
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
  Zmian: 0


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie  Valid XHTML 1.0 Transitional  Rządowe Centrum
  Legislacji

  Monitor Polski
  Dziennik Ustaw