Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat o zamieszczeniu w wykazie wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie modernizacji istniejacej ubojni trzody, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp. 46

Komunikat o zamieszczeniu w wykazie wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie modernizacji istniejacej ubojni trzody, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp. 46
Komunikat o zamieszczeniu w wykazie
wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
w zakresie modernizacji istniejącej ubojni trzody, położonej w Wijewie, przy ul. Powstańców Wlkp. 46, dz. ewid. Nr 647/29


Z a w i a d o m i e n i e
Wójta Gminy Wijewo

Stosownie do art. 19 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2006 r. w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: na modernizację istniejącej ubojni trzody, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wlkp. 46, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 647/29 w Wijewie.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo ul. Parkowa 1 pok. Nr 8 w godzinach urzędowania.


Wójt Gminy Wijewo
mgr inż. Ireneusz ZającInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-09-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw