Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

O b w i e s z c z e n i e


Wójta Gminy Wijewo

Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 4a, 32 ust. 2 i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 28.06.2006r. na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4756 P w m. Zaborówiec. 64-150 Wijewo

Jednocześnie informuję, że z dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wijewo pokój nr 8, telefon (0 - 65) 549 40 85, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 - 15.00

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania na w/w decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
Obwieszczenie umieszcza się na 14 dni na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wijewo oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Wijewo
mgr inż. Ireneusz ZającInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw