Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/07

Protokół Nr 6/07

Numer protokołu: 6
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR 6/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 01 marca 2007 r.

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski

Posiedzenie miało charakter kontrolny.
Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Wijewie .
Odpowiedzi na interesujące komisję tematy udzieliła Dyrektor Dorota Wolniczak.
Henryk Rygusik - z jakimi problemami spotyka się przedszkole. Na jakim etapie jest budowa
placu zabaw.
Dorota Wolniczak - największym i podstawowym problemem dla przedszkola w perspektywie nadchodzącej wiosny i lata jest plac zabaw. Pomieszczenia dydaktyczne i pozostałe są dobrze wyposażone. W okresie letnim plac zabaw jest ważnym elementem w prowadzeniu grup i?prowadzeniu zajęć na wolnym powietrzu. Na zorganizowanym wieczorku zarobiliśmy 8 tys. zł.
Rodzice dzieci zaoferowali pomoc przy budowie ogrodzenie poprzez postawie nie murków oraz zrobienie elementu, który można dopuścić do zabaw bez certyfikatu. Posiadane 18 tys. wystarczy tylko na niezbędne urządzenia, które musza posiadać certyfikaty. Firma FORESTOR zaprojektowała ogródek z uwzględnieniem elementów dla dzieci młodszych i starszych. Całość ogródka będzie kosztowała 22 tys.
Członkowie Komisji rewizyjnej postanowili wystąpić do rady z wnioskiem o sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw.
Józef Pukacki - czy posiadane finanse wystarczają na potrzeby bieżące przedszkola, czy ilość miejsc pokrywa zapotrzebowanie, czy zdarza się, że w nioski o przyjęcie są załatwiane odmownie.
D. Wolniczak - przedstawiła informacje o stanie finansów przedszkola, informacja stanowi załącznik do protokołu.
Poinformowała, że przedszkole prowadzi oddziały w ramach I i II zmiany. Pierwsza zmian posiada pełna obsadę. Dzieci, które nie uzyskały miejsca na I zmianę chodzą od godz. 13.oo-17.oo. Dotychczas praktykowaliśmy, że osoby z Ii zmiany są przyjmowane na rok następny automatycznie na zmianę I. Zauważyliśmy pewne niepokojące postępowania. Aby dostać się na I zmianę przyprowadzano dziecko przez kilka miesięcy na II zmianę dlatego w roku bieżącym będziemy robić weryfikację. Wszystkie dzieci składają ponownie wnioski podbite przez łady pracy. Pozwoli to nam na przyjęcie w ramach I zmiany dzieci rodziców pracujących. Termin składania wniosków określiliśmy do końca kwietnia.
Józef Pukacki - jaka jest różnica pomiędzy I i II zmiana.
D. Wolniczak - różnica jest tylko w czasie odbywania zajęć pozostałe elementy ( imprezy rozrywkowe, organizowane święta itp.) są organizowane wspólnie z I zmianą. we wszystkich uczestniczą dzieci z II zmian .Są traktowane równo z pozostałymi.
Henryk Rygusik - jak będą traktowani rolnicy
D. Wolniczak - widzimy pewna różnice pomiędzy pracą w zakładzie i prac rolnika. Dzieci rolników przychodzą na 9.oo. Nic nie tracą ponieważ od 9,oo rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne , wcześniej są to zabawy lub wyrównawcze i korekcyjne.. O kierunkach zajęć dodatkowych są rodzice informowani, jeśli są zainteresowani zajęciami mogą przyprowadzić dziecko wcześniej. W roku ubiegłym prowadziliśmy zajęcia z j. angielskiego, obecnie zmieniły się wymagania co do wykładowcy i musieliśmy zrezygnować.
Henryk Rygusik - uważam, że uczęszczanie do przedszkola jest ważne zwłaszcza dla dziecka.
Józef Pukacki - jak procentowa przedstawia się udział dzieci chodzących do przedszkola .
D. Wolniczak - do przedszkola uczęszcza
1/ 100 % sześciu latków,
2/ 65 % pięcio latków
3/ 70 % cztero latków
4/ 32 % trzy latków
Uważam, że wskaźnik jest wysoki.
H. Rygusik - jakie są kryteria przyjmowania i kto to robi.
D. Wolniczak - w zależność od ilości zgłoszeń. Jeśli jest mało chętnych i wystarczy miejsc to przyjmujemy wszystkich. Jeśli jest więcej powołujemy komisję w składzie : dyr. Przedszkola. Przedstawiciel rady rodziców, grona pedagogicznego, w roku bieżącym proponujemy poszerzyć to grono o przedstawiciela Rady Gminy i pracownika urzędu gminy lub dodatkowo radnych z?większych wsi.
Józef Pukacki - jak przedstawia się finansowanie przedszkola.
D. Wolniczak - plan wydatków przedstawia pkt. 6 informacji. Zwiększone zostały wydatki w dziale wynagrodzenia ponieważ tz. Trzynastki będą wypłacane z budżetu przedszkola Anie UG jak było poprzednio. Zwiększyło się również w dziale wyżywienie ponieważ podwyższono stawkę żywieniową do 2,5 zł. dziennie.
Józef Pukacki - czy przedszkole otrzymuje pomoc rzeczową.
D. Wolniczak - traktujemy to jako współprace z rodzicami. Posiłki są kontrolowane przez SANEPID pod względem wartości odżywczych. Rodzice to rozumieją, że stawka dzienna jest niska i chętnie pomagają darując nam różne produkty. Na pomoc rodziców możemy liczyć w każdej sytuacji, interesują się losem i potrzebami przedszkola.
Henryk Rygusik - jakie obsadę kadrową posiada przedszkole,
D. Wolniczak p- na dzień dzisiejszy przedszkole zatrudnia :
1/ kadra pedagogiczna - 7 osób ( 6 etatów i katechetka)
2/ pracownicy obsługi - 3 osoby ( kucharka, intendentka i pomoc, sprzątaczka)
3/ pracownicy administracji - 1 ( 1/2 etatu księgowa)
Opłaty za pobyt w przedszkolu kształtują się w granicach 100 zł. ( 5 godzin - 40 zł, 9 godzin - 50 zł. opłaty podstawowej oraz 2,5 zł. wyżywienie za każdy dzień pobytu.)
Henryk Rygusik - czy dzieci z przedszkola korzystają z pomocy OPS, czy szukacie sponsorów. Czy zdarzył się jakiś wypadki w przedszkolu.
D. Wolniczak - do przedszkola uczęszcza 8 dzieci, które maja refundowane posiłki przez..
Sponsorów szukamy głownie w okresie przedświątecznym, kiedy organizujemy choinkę i?prezenty dla naszych podopiecznych. Ilość sponsorów organizowanej zabawy przerosła nasze oczekiwania. Co roku spotykamy się z większym zainteresowaniem.
Na terenie przedszkola nie odnotowaliśmy żadnego wypadku. Były przypadki kiedy rodzice korzystali z ubezpieczenia w przypadku zdarzeń w domu.

Przewodniczący komisji podziękował za udzielone informacje i udostępnione dane.


Na tym, posiedzenie komisji zakończono.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Dokument z dnia: 2007-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie