Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr III/19/2006

Uchwała nr III/19/2006

Numer uchwały: 2006/3/19
Numer sesji: 3
Rok: 2006
UCHWAŁA Nr III/ 19 /06
Rady Gminy Wijewo
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2005 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. -
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych
na terenie gminy Wijewo na 2005 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

/ Stanisław Kasperski /


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-12-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie