Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr I/5/2006

Uchwała nr I/5/2006

Numer uchwały: 2006/1/5
Numer sesji: 1
Rok: 2006


UCHWAŁA Nr I/ 5 /06
Rady Gminy Wijewo
z dnia 24 listopada 2006 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej..Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co
następuje :

§ 1

Na stanowisko Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej w Wijewie powołuje się radnego

Pana Józef Pukacki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

( Stanisław Kasperski )Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie