Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Radomyśl, Przylesie, Zaborówiec

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Radomyśl, Przylesie, Zaborówiec

Data publikacji: 15.05.2013
Termin składania ofert: 06.06.2013


Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Radomyśl, Przylesie, Zaborówiec


Wójt Gminy Wijewo
Ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
Ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych.

Przedmiotem przetargu są działki oznaczone:
Nr geod. 393/14 o pow. 0,0201 ha położona w Radomyślu
Nr geod. 355 o pow. 0,3900 ha położona w Radomyślu
Nr geod. 159/2 o pow. 1,9398 ha położona w Przylesiu
Nr geod. 284/7 o pow. 0,1554 ha położona w Zaborówcu

Działki przeznaczone do dzierżawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się w jednostkach bilansowych
RP – terenu upraw polowych i
RZ – trwałe użytki zielone.

Czynsz roczny wywoławczy stanowi równowartość „q” żyta pomnożoną przez średnią cenę skupu żyta opublikowaną przez GUS przyjętą do obliczenia podatku rolnego w danym roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1 w salce sesyjnej.

Minimalne postąpienie wynosi 20 kg.
Do zawarcia umowy dojdzie jeżeli oferent zgłosi co najmniej jedno postąpienie.
Zastosowano tryb przetargu ustnego ograniczonego – prawo przystąpienia do przetargu mają mieszkańcy Gminy Wijewo.
Nie wymaga się wniesienia wadium.

Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr. 7, Telefon 65 549 40 85 wew. 37.Wójt Gminy Wijewo
mgr inż. Ireneusz Zając

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził: Leszek Józefczak
Dokument z dnia: 2013-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw