Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/07

Protokół Nr 9/07

PROTOKÓŁ NR 9/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 29.03 .2007 r. i 02.04.2007 r..
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy


Przedmiotem posiedzenia komisji była analiza wykonania budżetu za 2006 rok oraz wydanie opinii co do zasadności i celowości podejmowanych decyzji w przeciągu minionego roku w celu złożenia wniosku o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy na rok następny.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem do Rady Gminy Wijewo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto Wójt poinformował o kłopotach z uzyskaniem zwrotu za prace przy zespole pałacowo parkowym i bieżącym przygotowaniu do zaplanowanych inwestycji na rok bieżący.
Przewodniczący Komisji

( Jozef Pukacki )Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie