Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/07

Protokół Nr 7/07

PROTOKÓŁ NR 7/07
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 20 marca 2007 r.W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Przewodniczący rady - Stanisław Kasperski
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Poseł Samoobrony - Tadeusz Dębicki
Dyr. Parku - Kark
Kamieniarz - rolni z Osłonina
Stanek - właściciel żwirowni w Górsku.

Porządek posiedzenia

1. Wspólne spotkanie Rad Gmin Przemętu, Włoszakowic i Wijewa.
Protokół z wspólnego posiedzenia stanowi załącznik Nr 2

2. Spotkanie we własnym gronie.

Wójt poinformował, że zgodnie z dyrektywami unijnymi w każdym państwie musi być 20 % terenów chronionych. Nie jesteśmy przeciwni ochronie przyrody ale ma to być zrobione zgodnie z przepisami- aby był opracowany plan ochrony obejmujący działania w tym zakresie i nie hamował rozwoju gminy. Gminy miały wskazać najbardziej cenne tereny do ochrony. Park powstał w 1990 r. i do dziś nie opracowano planu ochrony, który jest podstawa istnienia i działania parku . Zarządzenia zakazujące różnych działań są wydawane bezpodstawnie.
Alojzy Wolniczak - sąsiednie gminy wystosowały pisma do wojewody o pieniądze na sprzątanie jezior. Informacja o parku i programie natura powinna być zawarta w umowie dzierżawy Holandrów aby potencjalny nabywca był zorientowany.
Wójt - umowa dzierżawy musi zawierać takie informacje inaczej mogłyby wyniknąć poważne konsekwencja dla gminy.
Wyjście z parku jest możliwe poprzez podjęcie uchwały o wyjściu z parku ( przez wszystkie gminy) oraz naciskanie na wojewodę o przestrzeganie prawa (opracowanie planu ochrony)wydawane zarządzenia winny być spójne z planem ochrony.
Kolejnym ograniczeniem jest wprowadzenie Natury 2000 co znacznie wydłuża proces uzyskania zezwolenia na budowę.
Budowa kanalizacji ściekowe, jako podstawy krok w kierunku ochrony środowiska dla naszej gminy jest obecnie niemożliwy. Dofinansowanie w wysokości 60 % pozbawia nas takich szans. $0 % koszty dla gminy nie leżą w zasięgu naszego budżetu. Na terenach objętych parkami i Natura inwestycje takie winny być bardziej preferowane.
Wójt zwrócił się do Posła Tadeusza Dembickiego z prośba o przyspieszenie opracowania Planu Ochrony Przyrody przestrzegania jego założeń.
Tadeusz Dembicki - władze wyższe mogą tłumaczyć, że gmina posiada dochody z turystyki,
Wójt - turystyka w brew pozorom, nie jest dziedzina dochodową. Posiadając na terenie gminy 7 jezior mamy tylko 1 plażę. Wprowadzenie parku i Natury nie zezwala na jakiekolwiek ingerencje w jezioro (wycinanie trzcin) co powoduje dalsza degradację środowiska wodnego i nie przysparza atrakcyjności. Wójt odczytał opinie wojewody w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze naszej gminy.
Tadeusz Dębicki - aby uzyskać efekt swoich działań zaproponował wystąpienie w tej sprawie z pismem - protestem. Zebrać wspólne argumenty i wysłać do Premiera.
Wójt - jesteśmy gmina rolniczo - turystyczna . Ze względu na niska bonitacje gleb i niemożność rozbudowy bazy turystycznej głównym źródłem dochodów jest rzemiosło.
Dochód z podatku rolnego wynosi zaledwie 9 tys. zł.
Tadeusz Dębicki - zaproponował zaproszenie Posłów i Senatorów ziemi leszczyńskiej i przedstawienie im waszych problemów.
Prawo własności jest rzeczą niepodważalna, jeśli ktoś je ogranicza to powinna być za to odpowiednia rekompensata.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie