Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Data publikacji: 28.03.2011
Termin składania ofert: 18.04.2011

Wójt Gminy Wijewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych w Radomyślu przy drodze Wschowa–Wolsztyn.

Przedmiotem przetargu są następujące działki ewidencyjne z KW PO1L/00020793/1:
1. dz. nr 393/6 o pow. 1251 m2 , cena wywoławcza 33 640,50 zł, wadium w wysokości 3.000 zł
2. dz. nr 393/7 o pow. 1175 m2 , cena wywoławcza 34.622,50 zł, wadium w wysokości 3.000 zł
3. dz. nr 393/8 o pow. 990 m2 , cena wywoławcza 30 534,50 zł, wadium w wysokości 3.000 zł

Postąpienie w przetargu nie mniejsze niż 300,00 zł.
Nieruchomości położone są w jednostce strukturalnej 10-MRj i przeznaczone są pod zabudowę zagrodową z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Wijewie przy ul. Parkowej 1, w salce konferencyjnej.
Wadium w określonej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wijewo w Banku Spółdzielczym we Wschowie o/Wijewo nr. 47 8669 0001 2008 0080 0349 0005 o dnia 18 kwietnia 2011 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 3 tel. 65 549-40-85

Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając


Wijewo, 28.04.20111 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2011-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw