Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXVIII/140/2005

Uchwała nr XXVIII/140/2005

Numer uchwały: 2005/28/140
Numer sesji: 28
Rok: 2005
UCHWAŁA NR XXVIII/ 140 / 05
Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wijewo.
Na podstawie art., 18a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminny, ( t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1989 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta i Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium za działalność w 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

( Stanisław Kasperski )
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie