Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty


Z A W I A D O M I E N I E
O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/
O O D R Z U C E N I U O F E R T Y

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw