Strona główna » Dokumenty » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego » Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew

Numer karty: A/68/2010

Lp.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1
Numer wpisu
A/68/2010
2
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew
3
Znak sprawy
BRŚ 7635/78/2010
4
Data złożenia
24.08.2010
5
Dane wnioskodawcy
Osoba prywatna
6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Nakaz płatniczy ws podatku rolnego
7
Nazwa organu – adresata wniosku
Wójt Gminy Wijewo
8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Wijewo,
Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
pokój nr 3,
tel. 65/ 549-40-85
9
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
B/68/2010

10
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji
Ochrona danych osobowych
11
Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
B/68/2010

12
Uwagi
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie