Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIV/120/2004

Uchwała nr XXIV/120/2004

Numer uchwały: 2004/24/120
Numer sesji: 24
Rok: 2004UCHWAŁA NR XXIV/120/04
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 21 grudnia 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 124 ust. 1 pkt 1-3, 9-11 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. /tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy na rok 2004 po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.600,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.510.060,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. § 2 Uchwały Nr XV/80/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2003r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 5.710.060,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie