Strona główna » Dokumenty » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego » Wniosek o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew

Wniosek o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew

Numer karty: A/9/2010

"A" - Szczegóły karty numer: A/9/2010

Identyfikacja:
Znak sprawy: BRŚ 7635/10/2010
Data złożenia: 2010-01-19
Nazwa organu - adresata wniosku: Wójt Gminy Wijewo

Nr w wykazie decyzji: B/9/2010
informacja może być udostępniana TAK

Miejsce przechowywania
Nazwa organu: Wójt Gminy Wijewo
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Numer pokoju: 7-8
Tel. Kontaktowy: 065 549 40 85

Dane osobowe wnioskodawcy
Imię i Nazwisko/Nazwa: PZW O/Poznań

Zakres przedmiotowy wniosku
Opis: Wniosek o zezwolenie na wycięcie 32 sztuk drzew z gatunku olcha, 52 sztuk drzew z gatunku osika oraz 26 sztuk drzew z gatunku brzoza oraz innych rosnących na działkach nr 331, 332, 333, 334 w m. Zaborówiec.
Tematyka: ochrona przyrody
Nazwy załączników: Odpis księgi wieczystej.
Uwagi: Brak
Data wydania decyzji: 2010-02-25
Osoba wprowadzająca: Agnieszka Fogt
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz A - Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Agnieszka Fogt
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie