Strona główna » Dokumenty » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  » Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz B - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne » Decyzja udzielająca pozwolenia na wycinkę drzew

Decyzja udzielająca pozwolenia na wycinkę drzew

Numer karty: B/2/2010

"B" - Szczegóły karty numer: B/2/2010

Identyfikacja
Znak sprawy: BRŚ 7635/3/2010
Data złożenia: 2010-01-07
Nazwa organu - adresata wniosku: Wójt Gminy Wijewo

Nr w wykazie wniosków: A/2/2010
informacja może być udostępniana TAK

Miejsce przechowywania
Nazwa organu: Urząd Gminy Wijewo
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Numer pokoju: 7-8
Tel. Kontaktowy: 065 549 40 85

Dane osobowe wnioskodawcy
Imię i Nazwisko/Nazwa: Osoba prywatna

Zakres przedmiotowy wniosku
Opis: Decyzja zezwalająca na wycięcie 20 sztuk drzewa z gatunku olcha rosnących na działce nr 23/1 w m. Wijewo.
Tematyka: ochrona przyrody
Nazwy załączników: akt notarialny, protokół z oględzin drzew.
Uwagi: Wnioskodawca został zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych.
Data wydania decyzji: 2010-03-09
Osoba wprowadzająca: Agnieszka FogtInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - formularz B - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Agnieszka Fogt
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie