Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała nr XVI/86/2004

Uchwała nr XVI/86/2004

Numer uchwały: 2004/16/86
Numer sesji: 16
Rok: 2004PROJEKT
UCHWAŁA Nr XVI/ /04
Rady Gminy Wijewo
z dnia 26 lutego 2004 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych.Na podstawie art. 21 ust. 2 ustaw y z dnia 8 marca - o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się plan pracy Komisji stałych Rady Gminy Wijewo na 2004 rok :
1/ Komisji Gospodarczej - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2/ Komisji Budżetowo - Socjalnej - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie