Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia wójta » Zarządzenie nr 73/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Brennie, Miastku, Potrzebowie, Wijewie i Zaborówcu

Zarządzenie nr 73/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Brennie, Miastku, Potrzebowie, Wijewie i Zaborówcu

Numer dokumentu: 73
Rok: 2009

ZARZĄDZENIE nr 73/2009
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 30 października 2009r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości niezabudowanych w Brennie, Miastku, Potrzebowie, Wijewie i Zaborówcu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:
1) cz. działki nr ew. 36 o powierzchni 0,2600ha i 0,2500ha, położone w Brennie, opisane w pkt 1 i 2 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) działkę nr ew. 174 o całkowitej powierzchni 0,4700ha, położoną w Brennie, opisaną w pkt 3 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
3) działkę nr ew. 48 o całkowitej powierzchni 0,2700ha położoną w Miastku, opisaną w pkt 4 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
4) cz. działki nr ew. 33 o powierzchni 0,4100ha, 0,3000ha, 0,7000ha, położone w Potrzebowie, opisane w pkt 5-7 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
5) cz. działki nr ew. 78 o powierzchni 0,5000ha, 0,5800ha, 0,1200ha, położone w Potrzebowie, opisane w pkt 8-10 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
6) działkę nr ew. 36 o całkowitej powierzchni 0,1200ha położoną w Potrzebowie, opisaną w pkt 11 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
7) działkę nr ew. 37/1 o całkowitej powierzchni 1,0800ha położoną w Potrzebowie, opisaną w pkt 12 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
8) cz. działki nr ew. 165 o powierzchni 0,3100ha, 0,1200ha i 0,1300ha położone w Wijewie, opisane w pkt 13-15 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
9) cz. działki nr ew. 764 o powierzchni 0,3800ha, 0,7600ha, 0,7500ha i 0,3700ha położone w Wijewie, opisane w pkt 16-19 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
10) cz. działki nr ew. 738/21 o powierzchni 0,0370ha i 0,0370ha, położone w Wijewie, opisane w pkt 20 i 21 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
11) cz. działki nr 1031 o powierzchni 0,9513ha położoną w Wijewie, opisaną w pkt 22 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
12) cz. działki nr 113 o powierzchni 0,3893ha położoną w Zaborówcu, opisaną w pkt 23 wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się powierzchnię 9,2946 ha nieruchomości opisanych w § 1 pkt 1.
3. Ustala się do przetargu czynsz wywoławczy rocznej dzierżawy stanowiącej równowartość „q” żyta przemnożoną przez średnią cenę skupu żyta opublikowaną przez GUS przyjętą do obliczenia podatku rolnego w danym roku:

Brenno:
 cz. działki nr 36 o pow. 0,2600ha – 0,55 q żyta
 cz. działki nr 36 o pow. 0,2500ha – 0,53 q żyta
 działka nr 174 o pow. 0,4700ha – 1,13 q żyta.
Miastko:
 działka nr 48 o pow. 0,2700ha – 0,61 q żyta.

Potrzebowo:
 cz. działki nr 33 o pow. 0,3000ha – 0,72 q żyta
 cz. działki nr 33 o pow. 0,4100ha – 1,41 q żyta
 cz. działki nr 33 o pow. 0,7000ha – 1,68 q żyta
 cz. działki nr 78 o pow. 0,5000ha – 1,13 q żyta
 cz. działki nr 78 o pow. 0,5800ha – 1,31 q żyta
 cz. działki nr 78 o pow. 0,1200ha – 0,29 q żyta
 działka nr 36 o pow. 0,1200ha – 0,29 q żyta
 działka 37/1 o pow. 1,0800ha – 2,59 q żyta.
Wijewo:
 cz. działki nr 165 o pow. 0,3100ha – 0,70 q żyta
 cz. działki nr 165 o pow. 0,1200ha – 0,29 q żyta
 cz. działki nr 165 o pow. 0,1300ha – 0,31 q żyta
 cz. działki nr 764 o pow. 0,3800ha – 0,86 q żyta
 cz. działki nr 764 o pow. 0,7600ha – 1,71 q żyta
 cz. działki nr 764 o pow. 0,7500ha – 1,69 q żyta
 cz. działki nr 764 o pow. 0,3700ha – 0,83 q żyta
 cz. działki nr 738/21 o pow. 0,0370ha – 0,18 q żyta
 cz. działki nr 738/21 o pow. 0,0370ha – 0,18 q żyta
 cz. działki nr 1031 o pow. 0,9513ha – 2,14 q żyta.
Zaborówiec:
 cz. działki nr 113 o pow. 0,3893ha – 0,88 q żyta.

Ustala się minimalne przystąpienie w przetargu na: 0,10 q
Ustala się okres trwania dzierżawy na 3 lata.
4. Ustala się termin i miejsce przetargu na dzierżawę nieruchomości opisanych w § 1 pkt 1 i 2 na dzień 27 listopada 2009r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie we wszystkich miejscowościach gminy Wijewo.

§ 3

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję w składzie:
- Krzysztof Grabsztunowicz – Przewodniczący
- Leszek Józefczak – Członek
- Joanna Kołodziej – Członek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia wójta
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ireneusz Zając
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw