Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 31/09

Protokół Nr 31/09

Numer protokołu: 31
Rok: 2009


PROTOKÓŁ NR 31 /09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 01 i 09 kwietnia 2009 r.
W posiedzeniu w dniu 01.04. 2009 udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

Tematem spotkania było omówienie zakresu kontroli wykonania budżetu gminy Wijewo za 2009 r. Ustalono, że kontroli zostaną poddane następujące zagadnienia :
1/ gospodarka mieszkaniowa - dział 700
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005
2/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900
- oczyszczanie miasta i wsi - rozdział 90003
3/ gospodarka mieszkaniowa - dział 700
- gospodarka gruntami i mieszkaniami - rozdział 70005
4/ ochrona zdrowia - dział 851
- szpitale ogółem – rozdział 85111

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie na następne posiedzenie w dniu
09 kwietnia 2009 r. materiałów z wyżej wymienionego zakresu.

W posiedzeniu w dniu 09. 04 br udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z list a obecności .
Oraz
Wójt Gminy - Ireneusz Zając
Skarbnik - Elżbieta Wolnik

Skarbnik przedstawiła zakres materiałów przygotowanych do kontroli oraz omówiła poszczególne dokumenty przedstawiający dochody i wydatki z żądanych działów i rozdziałów.

Do złożonych informacji nie zgłoszono zapytań.

Opinia dokonana przez członków komisji na podstawie przeprowadzonej kontroli i złożonych informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Przewodniczący Komisji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Józef Pukacki
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie