Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/08

Protokół Nr 19/08

Numer protokołu: 19
Rok: 2008

PROTOKÓŁ NR 19/08
z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego
w dniu 31.03 .2008 r. i 02.04.2008 r..
W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Zając Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik – Skarbnik Gminy


Przedmiotem posiedzenia komisji była analiza wykonania budżetu za 2007 rok oraz wydanie opinii co do zasadności i celowości podejmowanych decyzji w przeciągu minionego roku w celu złożenia wniosku o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy na rok następny.

Wójt poinformował o szczegółach przeprowadzonej kontroli finansowej w urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz jej wynikach.

Dokonano wyboru tematów do szczegółowej analizy :
- po stronie wydatków postanowiono przeanalizować następujące działy
1/ 600 - transport i łączność,
2/ 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
- po stronie dochodów postanowiono przeanalizować dział 854 – edukacyjna opieka
wychowawcza.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji

( Jozef Pukacki )
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Józef Pukacki
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie