Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XXVIII/09

Protokół Nr XXVIII/09

Numer dokumentu: 28
Rok: 2009

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09
z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu
29 stycznia 2009 r.
====================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie rady zgodnie z lista obecności.
Lista obecności
stanowi zał. Nr 1
oraz
Ireneusz Zając - Wójt Gminy
Elżbieta Wolnik - skarbnik Gminy
Krzysztof Grabsztunowicz - Kier, ref. budownictwa

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego przez Rade Gminy Wijewo.
3. Zakończenie .

Ad. pkt. 1

Przewodnicząc Rady Gminy powitał obecnych na posiedzeniu członków rady i przybyłych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad do treści którego nie wniesiono uwag.
Przeprosił za pilny tryb zwołania posiedzenia .

Ad. pkt. 2

Stanisław Kasperski poinformował, że dzisiejsze posiedzenie ma szczególny charakter, ponieważ zostało zwołane w trybie pilnym. Powodem jego zwołania jest konieczność zaopiniowania planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego, który w formie rozporządzenia przedłożył wojewoda .
Na podjęcie jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie zgodnie z art. 89 pkt. 1a ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący ma 30 dni wobec czego zwołanie sesji na dzień dzisiejszy było koniecznością.
Wójt – wyjaśnił, że opinia nie jest wiążąca ale podjęta w terminie daje możliwość zaskarżenia. Stwierdził, że plan jest dokumentem, którego nie było od powstania parku a który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania parku. Zawiera kilka dobrych rozwiązań ale nic nie mówi na temat odszkodowań dla rolników w przypadku utraty plonów.
Ryszard Woźniak – potwierdził fakt, że zakazy są ujęte natomiast brak zwolnień lub
profitów dla rolników.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego przez Rade Gminy Wijewo.
W pierwszej wersji przegłosował odrzucenie projektu rozporządzenia.
Za negatywna opinia do projektu opowiedzieli się wszyscy zebrani.
Do treści projektu nie wniesiono innych uwag.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVIII/177/09 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie planu ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego przez Rade Gminy Wijewo. została podjęta jednogłośnie.
Uchwala stanowi zał. Nr 2

Ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.Przewodniczący obrad.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw