Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 22/05

Protokół Nr 22/05

PROTOKÓL NR 22
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 10 listopada 2005 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo

Porządek posiedzenia :
  1. Opracowanie planów pracy na 2006 rok
  2. Sprawy bieżące gminy.
  3. Zakończenie .


Ad, pkt. 1

Członkowie komisji dokonali analizy tematów z lat ubiegłych oraz ustalili plan pracy
na rok 2006 .,
Plan pracy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 2

Wójt - planowaliśmy krótka sesję, ponieważ nagli termin wyboru banku obsługującego rachunek gminy. Okazało się , że nie jest wymagana uchwała rady. Bank taki wybiera się w drodze przetargu co 5 lat. Rada Gminy opiniuje wybór w formie uchwały.
Wójt poinformował że projektant przedłożył dokumentację modernizacji w ramach oszczędności energetycznych. Planuje się 27 % oszczędności. Termin spłaty do 6 lat, obecnie nie określono czy będzie krótszy czy maksymalny. Dodatkowe punkty świetlne, które wymagają nowej linii i słupów będą uwzględnione w dodatkowym projekcie jako rozbudowa linii. Będzie to wymagało uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodnień.
- przedstawił pismo SGN w sprawie kompletnego zagospodarowania ścieków w dorzeczu Obry. Dokumenty wymagane do studium w większości gmina posiada.

-zapoznał zebranych z propozycja wydłużenia czasu pracy przedszkola. Zainteresowanie osób , które powiadają dzieci w wieku 5 lat chcących uczęszczać do przedszkola jest duże.
Uruchomienie dodatkowego oddziały w godzinach 13.oo - 16.oo wiąże się z dodatkowymi kosztami. Około 13 tys. zł. pod warunkiem , że oddział będzie liczył min. 20 osób.
Aby uzyskać taka kwotę należałoby podnieść koszt pobytu w przedszkolu o ok.. 10 zł.
Radosław Zamiatała - większość chętnych jest na godziny przedpołudniowe czy będą chętni.
Wójt - jest to sugestia Dyr. Przedszkola . Uruchomienie oddziału w godzinach przedpołudniowych jest niemożliwe, ze względu na warunki lokalowe.
Urszula Rimke - jeśli godziny popołudniowe odpowiadają rodzicom i będzie liczba dzieci ,
gdzie otwarcie oddziały będzie korzystne to jestem za taki rozwiązaniem.


Henryk Rygusik - jestem za umożliwieniem uczęszczania dzieci do przedszkola.
Przygotowanie do pracy w grupie owocuje pozytywnie w szkole. Jeśli będzie trzeba
podnieść opłaty to należy to zrobić.
Wójt - można zróżnicować wysokość opłaty pomiędzy 9, 4 i 3 godzinnym pobytem. Należy wyjaśnić rodzicom powód podwyżki i warunki uruchomienia dodatkowego oddziału.
Aleksander Poszwiński - czy zebranie rodziców ma decydować , które dziecko ma kiedy chodzić.
Wójt Zebranie ma na celu tylko poinformować rodziców dlaczego zostaną podniesione stawki i przedstawienie argumentów za.
Radna Marzanna Daleka przedstawiła pytania zgłoszone wcześniej pod adresem Wójta :
1/ jak został zakończony przetarg na wykonanie ul. Piaski.
Wójt - przetarg na wykonawstwo wygrała firma INSTAL z Głogowa, ta która robił Biedaszkowo. W połowie miesiąca podpisana będzie umowa . na rok bieżący planuje się wykonanie kanalizacji burzowej. Termin zakończenia prac 30.o4.2006. Robiona będzie całość razem z chodnikiem. Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na 99 % są pewne.
Staramy się o zwrot z Urzędu Skarbowego 25 % Vatu , który został zapłacony za drogę Biedaszkowo i Wschowska.
2/ czy został wybrany kierunek oczyszczania ścieków z terenu gminy.
Wójt - obecnie są 3 koncepcje :

  • budowa własnej oczyszczalni, który jest bardzo kosztowny, raczej nie możliwy.,
  • przyłączenie sieci do oczyszczalni w Wieleniu. W ramach przyłącza mieliśmy dokonać rozbudowy oczyszczalni tak aby służyła dla Wijewa , Wielenia i Osłonina .

z oferta przyłączenia naszej gminy wystąpiły Włoszakowice. Koszt gminy to budowa sieci kanalizacyjnej. Jest to propozycja korzystna. Ważny jest również fakt, że całość sieci będzie
w jednym powiecie. Istnieje wówczas możliwość większej kontroli cen.
Przynależność do Krajowego Systemu Oczyszczania daje szanse na 50 % refundacji kosztów.
Aleksander Poszwiński - wersja przyłączenia do Wielenia uważam, że nie jest aktualna.
Pracownicy urzędu gminy w Przemęcie nie znają takiej koncepcji, jest to niepewne Brak
w tej dziedzinie konkretnych planów. Projektanci z SGN będą chcieli mieć konkretną
koncepcje przystępując do opracowanie kompleksowego planu.
Wójt - przedstawił pismo jakie zostało skierowane wiosna 2005 r. do urzędu gminy w Przemęcie o wydanie warunków rozbudowy oczyszczalni w Wieleniu.
3/ co będzie w pomieszczeniach po byłym przedszkolu.
Pałacu i park jako zespól pałacowo parkowy zostały zgłoszone do programu odnowy kultury. Jakie instytucje będą się mieściły zdecydujemy po wyremontowaniu. Dostaliśmy na ten cel 80 tys. z Funduszu Ochrony Środowiska na resztę należy poczekać. Termin rozpatrywania wniosków nie jest określony.
4/ kiedy rozpocznie się wymiana dachów na szkołach.
Wójt - mamy zabezpieczone 15 tys. Liczyliśmy na pieniądze ze sprzedaży wieczystego użytkowania. Niestety p. Kowalewicz nie wpłacił należnej kwoty i zapis się nie odbył.
Ogłosimy przetarg i będziemy negocjować zapłatę później.
5/ czy budynek po szkole w Brennie został już sprzedany.
P. Talaga została poinformowana o warunkach sprzedaży . Obecnie nie wpłynął wniosek choć
z decyzji była bardzo zadowolona.
6/ co z budynkiem w Zaborówcu.
Około 20 listopada jest przewidziany przetarg. Zainteresowanie jest a jaki będzie efekt przetargu trudno powiedzieć.
7/ ośrodek zdrowia w budowie
25 listopada odbędzie się przetarg. Zgłosiła chęć kupna firma z Zielonej Góry.
Cena wywoławcza 93 tys.8/ jaka jest możliwość przywrócenia aktualnych odznaczeń dla zasłużonych dla gminy Wijewo
Należy się zastanowić, czy naprawdę chcemy tych odznaczeń. Obecnie przepisy mówi, że odznaki nadaje Wójt, jest to niewygodne powinna to robić komisja . Wzory są opracowane . Jeśli jest taka potrzeba to będziemy załatwiać dalej.
9/ czy były robione jakiejkolwiek uzgodnienia co do upamiętnienia daty 25 maja i powrotu
Wijewa do Polski.
Rozmawiałem z P. Misiem - jest nastawiony negatywnie. Jeśli zrobimy napis ogólny upamiętniający sam fakt przyłączenia do Polski może stać w innym miejscu, Zaproponowano teren przed urzędem lub parkiem. Należałoby to skonsultować z Instytutem Pamięci.

Marian Zając - co oznacza przy modernizacji oświetlenia sformułowanie „ nowa linia. „
Wójt - jeśli jest potrzeba postawienia słupa aby zainstalować lampę wówczas mówimy że jest to
mowa linia.
Wiesław Schwarz - czy już coś postanowiono w sprawie szkoły w Potrzebowie.
Wójt - jeśli w przeciągu 5 lat sprzedamy ten obiekt to będziemy zobowiązani zwrócić Staroście pewna kwotę. Dlatego tez nie spieszymy się z ta decyzją. Ponadto zebranie wiejskie wsi Potrzebowo było przeciwne sprzedaży. Musi być zgoda wsi.
Aleksander Poszwiński - chodnik w Zaborówcu w tym roku nie ruszy , co z pieniędzmi, które
przekazaliśmy.
Wójt - 20 listopada ma być gotowy projekt, który będzie wymagał uzgodnień tak z mieszkańcami jak i instytucjami. W sprawie pieniędzy podpisaliśmy aneks aby można je przekazać dopiero w grudniu.
Ponadto Wójt poinformował, że Zarząd Wodociągów we Wschowie planuje modernizację hydroforni na terenie gminy. W Zaborówcu zostanie wybudowane 2 ujęcie wody. W Potrzebowie dokonana zostanie modernizacja a w Brennie budowa nowej hydroforni.
Odcinek wodociągu na Kalek wyniósł 1 km i kosztował 50 tys zł. z czego 40 tys. pochodziło z odpisu amortyzacyjnego.

Ad. pkt. 3

Przewodnicząca obrad wobec braku dalszych dyskutantów uznała porządek posiedzenia za wyczerpany i zakończyła posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw