Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 30/05

Protokół Nr 30/05
PROTOKÓŁ Nr 30
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytej
w dniu 26. 10. 2005 r.
=====================================================


Tematem posiedzenia zgodnie z zatwierdzonym przez rade Gminy planem pracy na 2005 rok
jest „ Kontrola działalności Zespołu Szkół Gminnych w Brennie „.

Komisja Rewizyjna w składzie :
Józef Pukacki - przewodniczący
Genowefa Zielnica - członek
W posiedzeniu uczestniczyła dyr., Zespołu Szkół w Brennie mgr Dorota Wolniczak oraz Izabela Kowalewicz i Maria Śliwa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Pukacki otworzył posiedzenie i przedstawił
tematykę kontroli.
  1. Organizacja pracy Zespołu Szkół w Brennie.
  2. Regulamin wynagradzania pracowników obsługi.


Ad. pkt. 1

Dyrektor Zespołu Szkół w Brennie mgr Dorota Wolniczak przekazała Komisji informację dotyczącą organizacji placówki. Do szkoły uczęszcza 348 uczniów w tym gimnazium 191 ZSZ 0 91 , LO 33
Liczba oddziałów 15 , Liczba nauczycieli : 24
Ogólna subwencja 1 306 883 zł. Na 1 ucznia przypada rocznie 3 755,4 zł. Za najpilniejsze potrzeby szkoły dyrektor uważa :
1/ przełożenie dachu,
2/ malowanie klas,
3/ przystosować WC dla niepełnosprawnych ,
4/ wykonać balustradę na widownie,
5 zrobić podjazd dla niepełnosprawnych,
Prognozy na następne lata wskazują, że będzie mniej oddziałów. Trudno będzie zagwarantować etaty dla wszystkich nauczycieli.
Istnieje także obawa, że zlikwidowany zostanie oddział specjalny. Obecnie w klasie z orzeczeniami uczy się 7 dzieci. W następnym roku będzie 5 - cioro dzieci.,
Z roku na rok jest również mniejsze zapotrzebowanie na kształcenie zawodowe..
Komisja przeanalizowała regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.. Nauczyciele muszą wykazać się dodatkową pracą , aby taki dodatek otrzymać.

Ad. pkt. 2

Regulamin wynagradzania pracowników obsługi. Informacje w tym zakresie udzieliła Komisji udzieliła Izabela Kowalewicz i Maria Śliwa. Wynagrodzenie pracowników obsługi na podstawie regulaminu wewnętrznego z lutego 2004 r.
Wynagrodzenie to oparte jest na grupie zaszeregowania - jest to kwota wynagrodzenia zasadnicze. Od tej kwoty naliczana jest wysługa lat. Jeśli również premia w wysokości 30 %. Dla pracowników mających funkcje - przysługuje dodatek funkcyjny. Nie stosuje się tabeli punktowych, rozpiętość dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.
Nie jest ujednolicony system wynagradzania pracowników obsługi w gminie.
Wnioski :
Podjąć uchwałę , która ujednolici system wynagradzania pracowników obsługi i w całej gminie.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Komisji Rewizyjnej.
  1. ............................................................
  2. .............................................................
  3. .............................................................
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2006-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw