Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/05

Protokół Nr 29/05
PROTOKÓŁ NR 29
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytych
w dniu 10 października 2005 r.

===================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi
załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wykonania planu pracy za 2005 r.
2. Opracowanie plany pracy na 2006 rok.
3. Sprawy bieżące :
a/ wyniki wyborów ,
b/ bieżące zadania gminy.

Ad. pkt. 1

Przewodniczący komisji dokonał analizy planu za 2005 rok. Stwierdził, że z zaplanowanych tematów nie wykonano
1/ kontroli szkoły w Brennie ,
2/ przygotowania do sezonu letniego,
3/ kontroli pracy GOK,
W pierwszym przypadku nie przeprowadzono kontroli ze względu na wątpliwości pokrewieństwa członków komisji i kierownika jednostki kontrolowanej. Zdecydowano, że kontroli zostanie przeprowadzona w zmniejszonym składzie..
Temat przygotowania do sezonu letniego został podjęty na posiedzeniu Sesji i nie było wskazane dyblowanie tematu.
Kontrola pracy GOK nie była wskazana, ze względy na zmiany personalne i brak orientacji
w temacie nowego dyrektora.

Ad. pkt. 2

Plan pracy na 2006 r wypracowany na posiedzeniu stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 3

1/ przeanalizowano wyniki wyborów na stanowisko Prezydenta RP z dnia 9.10.2005 r.

2/ Wójt zapoznał członków komisji z bieżącymi sprawami gminy :
- Złożone zostały wnioski na dofinansowanie odnowy parku oraz budowę drogi. Do wniosku wymagane były nowe oddzielne zezwolenia na budowę.
- Remiza w Potrzebowie została postawiona. Na wykończenie obiektu będzie jeszcze potrzebne ok. 10 tys.
- Odbyłem spotkanie z P. Talaga w sprawie sprzedaży części budynku po szkole w Brennie
Myślę, że do końca roku sprzedaż zostanie sfinalizowana.
- przetarg na ul. Piaski odbędzie się 20 .10. br. trudno powiedzieć ilu będzie chętnych. Myślę, że uda się nam wyłonić wykonawcę. Przyłącza wodne zostały już wymienione.
- dalszą część wodociągu na ul. Kalek będziemy kontynuować w miarę posiadanych funduszy. Dopóki będą odpisy amortyzacyjne i chętni na przyłącza to budowa będzie postępowała szybciej.,
- uzgodniliśmy z Wójtem Przemętu, że koszt rozbudowy oczyszczalni w Wieleniu będzie naszym udziałem w jej użytkowaniu. Przekazaliśmy dokumentację . Przemęt zmienił warunki uczestnictwa w tym przedsięwzięciu , które nie są dla nas zbyt korzystne. Włoszakowice chętnie przyjmą ścieki z naszej gminy. Długość rurociągu byłaby taka sama . Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich powołało inżyniera kontraktu, który może obliczyć , który rozwiązanie będzie dla nas korzystniejsze.

Alojzy Wolniczak - na ul. Powstańców przy posesji P. Kruka podjazd dla rowerów rozkruszył
się . Rowerzyści mają utrudniony wjazd na ścieżkę rowerową.
Genowefa Zielnica - kiedy będzie remontowana 2 część pałacu - pomieszczenia po
przedszkolu.
Wójt - remont ruszy jak tylko dostaniemy pieniądze na renowację . Miała to robić policja. Okazało się ,że nie mają pieniędzy aby dostosować pomieszczenia do wyglądu pozostałych pomieszczeń już wyremontowanych .
PLAN PRACY
Komisji Gospodarczej Rady Gminy Wijewo na 2006 rok
TERMIN.


TEMAT


MARZEC


Analiza wykonania budżetu gminy za 2005 rok pod kontem
udzielenia absolutorium


KWIECIEŃ


Kontrola pracy Gminnego Ośrodka Kultury.


MAJ


Kontrola wpływów do budżetu gminy z podatków.
Umorzenia i odroczenia .


SIERPIEŃ


Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.


WRZEŚIEŃ


Kontrola pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem
Nowych zadań - zasiłki rodzinne.
Komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych tematów
w zależności od potrzeb.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw