Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości w Wijewie

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości w Wijewie
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości


Wójt Gminy Wijewo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem w budowie, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotem przetargu jest następująca działka ewidencyjna z KW 26470:
  1. dz. nr 647/17 o pow. 6100 m2 zabudowana budynkiem usługowym (pierwotnie przewidzianym do usług medycznych) w stanie surowym otwartym parteru cena wywoławcza 95 600 zł, wadium w wysokości 10 000 zł


Postąpienie w przetargu nie mniejsze niż 1 000 zł.

Nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej U/MN i przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

I przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2005 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Gminy w Wijewie przy ul. Parkowej 1 pok. 7.
Wadium w formie pieniężnej w określonej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Wijewo:
Bank Spółdzielczy Wschowa o/Wijewo nr konta 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001 do dnia 21 listopada 2005 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 7 tel. 549-40-85Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw