Strona główna » Dokumenty » Rada Gminy » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/101/07 w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie

Uchwała Nr XVI/101/07 w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie

Numer uchwały: 101
Numer sesji: 16
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XVI/ 101 /07
Rady Gminy Wijewo
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług
Przedszkola w Wijewie


Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje :

§ 1

Usługi Przedszkola w Wijewie przekraczające podstawy programowe będą realizowane pod warunkiem wyrażenia woli rodziców poprzez zawarcie umowy cywilno - prawnej uwzględniającej zasady :
1. Rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola pokrywają koszt :
A/ surowce zużytego do przyrządzania posiłków ,
Wysokość kosztów ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z Rada
Rodziców uwzględniając realizację racji pokarmowych w żywieniu dzieci
ustalonych przez Ministra Zdrowia.
B/ Kształcenie, opieka i przyrządzanie posiłków przekraczających bezpłatne
minimum w wysokości :
- za 9 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - 60 zł.
- za 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - 50 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/ 152/ 05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Przedszkola w Wijewie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo

( Stanisław Kasperski )

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Stanisław Kasperski
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie