Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » OGŁOSZENIE o przetargu ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Brennie, Potrzebowie:

OGŁOSZENIE o przetargu ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Brennie, Potrzebowie:

Data publikacji: 03.04.2008
Termin składania ofert: 23.04.2008

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wijewo pow. leszczyński ogłasza

przetarg
ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Brennie, Potrzebowie:


Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa gruntu rolnego o powierzchni 0,4600ha , działka o nr 160 położona w Brennie

Dzierżawa części działki niezabudowanej nr 88/4 o powierzchni 0,2121 położonej w Potrzebowie. Teren nieruchomości oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 9MR – teren zabudowy zagrodowej.


Dla działki o nr ewidencyjnym 160 w Brennie czynsz roczny wywoławczy stanowi równowartość „q” żyta przemnożoną przez średnią cenę skupu żyta opublikowaną przez GUS do obliczenia podatku rolnego w danym roku podatku.

Dla działki o nr ewidencyjnym 88/4 w Potrzebowie czynsz roczny wywoławczy wynosi 0,14 zł/ m2 tj. 296,94 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2008 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Wijewie przy ulicy Parkowej 1 w salce sesyjnej.

Dla działki o nr ewidencyjnym 160 w Brennie minimalne postąpienie wynosi 0,10 q.
Dla działki o nr ewidencyjnym 88/4 w Potrzebowie minimalne postąpienie wynosi 10 zł.

Nie przewiduje się wpłaty wadium.

Osoba wygrywająca przetarg ma obowiązek podpisania umowy dzierżawy w ciągu 7 dni od dnia przetargu.
Wójt Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w pok. 8 tel. 065/549 40 85.

Wijewo, 2 kwietnia 2008 r.


Wójt Gminy Wijewo

mgr inż. Ireneusz ZającInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw