Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 20/05

Protokół Nr 20/05PROTOKÓŁ NR 20
z posiedzenia komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 17 maja 2005 rokuW posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji zgodnie z lista obecności ;
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Dominik Kubicki =- pracownik UG

Porządek posiedzenia :

1 . Otwarcie .

2. Przedstawienie terminarza imprez planowanych na terenie gminy w 2005 r.

3. Rozpatrzenie propozycji :


1/ budowy ścieżki rowerowej
2/ tablicy pamiątkowej z okazji powrotu Wijewa do Polski,

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie.Ad. pkt. 1

Obradom komisji przewodniczyła Urszula Rimke - przewodnicząca Komisji Gospodarczej
Powitała zebranych na sali oraz przedstawiła proponowany porządek obrad.

Ad. pkt. 2

Dyrektor GOK pani Paulina Kasperska przedstawiła plan imprez kulturalnych jakie planuje się
w roku 2005.
Plan imprez stanowi zał. Nr 2
Poinformowała, że na spotkaniu z przedstawicielami wsi nie ustalono miejsca odbycia dożynek gminnych. zarezerwowany został termin 28 06. br. W kolejności przypada na Potrzebowo . Zgodzili się po wyremontowaniu sali.
Ustalono, że dożynki gminne odbędą się w Wijewie w ustalonym terminie.
Wójt - jak będzie wyglądał występ Chóru „MORZANIE”,
Paulina Kasperska - będzie to w formie mini przglądu . Rozpocznie chór ze szkoły w Brennie
następnie wystąpią goście a na koniec chór Hejnał
Stanisław Kasperski - jakie konkurencje przewiduje się na WIJEWIADZIE
Paulina Kasperska - nie odbyło się jeszcze zebranie organizacyjne dlatego trudno powiedzieć co
będzie.
Hieronim Jóźwiak - kto może prowadzić bufet na takich imprezach.
Paulina Kasperska - przyjęło się , że na obchodach Nocy Świętojańskiej bufet prowadzi . Kowal
Wójt - zezwolenie na prowadzenie bufetu może otrzymać każdy pod warunkiem, że prowadzi
działalność gospodarczą lub reprezentuje jednostkę OSP.


Ad. pkt. 3

1/ Wójt poinformował, że jest to propozycja Regionu Leszczyńskiego, który zajmuje się prowadzeniem reklamy oraz rozwojem bazy. Ścieżki rowerowe na terenie powiatu Leszczyńskiego mają się łączyć. Jest problem ponieważ gm. Włoszakowice nie przystąpiła do tego projektu wobec czego przez teren tej gminy należy wykorzystać drogi leśne.

Dominik Kubicki - przedstawił propozycje regionu co do usytuowania ścieżek rowerowych na terenie gminy Wijewo.
Roman Jęśkowiak - podkreślił, że niezbędnym jest przeprowadzenie ścieżki wzdłuż drogi
wojewódzkiej Lgiń -Radomyśl -Wijewo-Wieleń. W tej części gminy nie zaprojektowano takowej a jest potrzebna.
Komisje akceptują przedstawiony plan przebiegu ścieżek rowerowych , wnioskując o dodatkową ścieżkę Lgiń - Wiejwo - Wieleń.
Wójt - jeśli ścieżki będą w systemie powiatu to oni będą je utrzymywać i znakować jeśli nie będą miały połączenia z pozostałymi to będzie to nasze zadanie.
Poinformował o organizowanej powstałymi już ścieżkami rowerówce samorządowców, która odbędzie się w czerwcu i zakończenie będzie w Osiecznej.

2/ Stanisław Kasperski - poinformował, że rys historyczny powrotu Wijewa dop Polski
wykonał radny Radosław Zamiatała. Należy zastanowić się jak byłoby najlepiej dokonać uhonorowania teka faktu.
Wójt - należy zdecydować, czy będziemy to robić i w jakiej formie. Uważam, że fakt jest godny upamiętnienia. Przedstawił fragment pracy magisterskiej na temat powrotu Wijewa do Polski
Czy będzie tablica, czy obelisk, który jest bezpieczniejszy, ponieważ budynek z tablicą może się rozsypać,
Radosław Zamiatała - co do daty wydarzenia żródła podają różne 23 i 25 maj. Przyjąłem 25 ponieważ tak została nadana nazwa ulicy.
Urszula Rimke - uważam, że termin postawienia obeliska powinien mieścić obejmować czas trwania tej kadencji.
Stanisław Kasperski - uważam, że obelisk będzie stosowniejszy. Należy powołać komisję , ustalić prawo własności do miejsca gdzie będzie stał i porozmawiać z ewentualnym właścicielem.
Radosław Zamiatała - stosowne byłoby wykucie nazwisk osób najbardziej zaangażowanych w
prowadzone rozmowy.,

Ad. pkt. 4

Józef Pukacki - na skwerku przy ul.. Leszczyńskiej została obcięta przez elektryków wierzba.
Wygląda to brzydko wymaga poprawki. Ponadto stojąca tam ławki są zniszczone , wymagają naprawy jak i uporządkowania
Urszula Rimke - należy zwrócić uwagę na porządek przy trasie procesji.
Aleksander Poszwiński - czy prawda jest , że właściwym godłem jest biały orzeł na czerwonym tle. Inne formy to profanacja.
Wójt - według stanowiska NIK inne formy nie są właściwe.
Urszula Rimke - cofnięto dotację na odbiór padłej trzody. Czy można coś zrobić aby to przywrócić.
Wójt - ustawa o czystości zobowiązuje właściciela gruntu do sprzątnięcia padliny. Musimy sprawdzić, czy gmina ma możliwości pomocy w tym zakresie.
Roman Jęśkowiak - zasugerował oprotestowanie cofnięcia dotacji w porozumieniu z innymi
gminami. W celu cofnięcia decyzji .
Wiesław Szchwarz - na jakim etapie jest przygotowanie do budowy drogi w Potrzebowie.
Wójt - 24 maja br. będzie przetarg. Jeśli nie będzie odwołań to w sierpniu powinni zacząć.
Urszula Rimke - kiedy będzie ul. wschowska utwardzona.
Wójt - przetarg jest zaplanowany na 25 maja. Dwa wcześniejsze zostały unieważnione. Mamy termin do 15 lipca aby nie przepadły pieniądze. Musimy się zmieścić.
Ponadto poinformował, że jest możliwość uzyskania pieniędzy na ul. Piaski z Funduszy Gruntów Rolnych.,
Otrzymaliśmy informację, że Wijewo zostało włączone do Krajowego Systemu Ochrony Środowiska co upoważnia nas do składania wniosków o dotację na budowę kanalizacji.
Utrzymujemy opcje przyłączenia się do Wielenia pod nazwa Aglomeracja Wieleń-Wijewo.
Przewodnicząc poinformował, że kolejna sesja będzie wyjazdowa na ośrodki wypoczynkowe w połowie czerwca.

Ad. pkt. 5

Wobec braku dalszej dyskusji przewodnicząca obrad uznała porządek za wyczerpany.
Podziękowała za udział i zakończyła obrady .Przewodnicząca Obrad

/ Urszula Rimke /


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw