Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 19/05

Protokół Nr 19/05
PROTOKÓL NR 19
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytychw dniu 18 kwietnia 2005 r.

==================================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Elżbieta Wolnik - skarbnik gminy

Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie.
  2. Analiza wykonania budżetu za 2004 rok.
  3. Zapytania i wolne wnioski,.
  4. Zakończenie.


Ad. pkt. 1

Wspólnym obradom Komisji Stałych Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Radny Henryk Rygusik.
Powitał obecnych na sali radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił proponowany porządek obrad.

Ad. pkt. 2.

O przedstawienie analizy wykonania budżetu za 2004 rok poprosił Wójta oraz Skarbnik gminy.
Wójt - poinformował, że jest to pierwszy budżet , który został wykonany na dobrym poziomie, bez zaległości pomimo planowanego deficytu w wysokości 200 tys. zł.
Większe wydatki były możliwe po pozyskaniu dodatkowych funduszy.
Zwiększone dochody własne były efektem wysokiej prawie 100 % ściągalności podatku.

Skarbnik - przedstawiła część opisowa oraz najważniejsze działy i rozdziały stanowiące części składowe budżetu. Planowane dochody i wydatki .
Informacja z wykonania budżetu stanowi zał. Nr 2
Ponadto Wójt poinformował. że trudny jest do zrealizowania podatek od środków transportowych, ponieważ jest on ustalany na podstawie danych ze starostwa z miesiąca październiku. W ciągu roku zmienia się wiele (następują sprzedaże, kupna) i plany nie są realizowane.
Podatek od nieruchomości został naliczony na kwotę 602 tys.. W wyniku różnych decyzji zaległości na koniec roku wyniosły 78 tys. zł.
Radosław Zamiatała - czy zaleg+9łości dotyczą tylko roku ubiegłego.
Elżbieta Wolnik - ściągalność zaległości podatkowych dotyczy ostatnich 5 lat. Tak wie
przedstawiona kwota dotyczy tego okresu.
Ad. pkt. 3

Henryk Rygusik - jako obsługujący równiarkę do dróg polnych zgłosił potrzebę wymiany
lemiesza równającego oraz opon, które są zużyte i utrudniają prawidłowa prace
maszyny.

-zwrócił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość postawienia remizy w innym miejscu, jest chętny na postawienie w stanie surowym nieodpłatnie.
Wójt - dotacja, która możemy otrzymać jest z przeznaczeniem na remont, dlatego nie możemy wchodzić w nowa inwestycje. Zrobimy nowy wieniec, dach - konstrukcje drewniana , pokrycie z blachy a sufit z regipsu aby był lekki.
Równiarka jest potrzebna i dlatego trzeba je remontować. Aby ja odciążyć należy wyremontować drugą.
Urszula Rimke - jeśli urząd będzie się więcej interesował to może będzie tez wcześniej naprawiona.
Stanisław Kasperski - zaproponował dokupienie krzeseł na salkę aby przy większej
liczbie gości nie wystarcza a dostawianie starych brzydko wygląda.
Poprosił o przedstawienie planów inwestycyjnych .
Wójt -
1/ oddane zostało do użytku przedszkole choć nie wszystkie funkcje jeszcze działają. Zamontowano dwa piece w kuchni. Ocena wykonania przedszkola jest wysoka .
Wykonane rysunki na ścianach, spowodowały, że przedszkole stało się wesołe i przyjazne.
Miejsce pod plac zabaw zostało wyznaczone, Są kłopoty z dobra sprzedażą topoli, aby wystarczyło na zagospodarowanie placu zabaw. Części drewniane zobowiązał się zrobić nieodpłatnie p. A. Walkowiak. Plac zostanie ogrodzony i osadzony zielenią.
2/ Zostało podpisane porozumienie ze starostwem o współ finansowaniu budowy chodnika
w Zaborócu - po 50 tys. każdy. Projekt obejmuje kanalizację po obu stroinach. Po jednej chodnik a po drugiej krawężnik.
3/ Podobne porozumienie zostało podpisane w sprawie budowy zatoczki autobusowej przy szkole w Wijewie.
4/ Ul. Wschowska - zostanie ogłoszony przetarg. Wykonaniem jest zainteresowana firma, która będzie robiła Potrzebowo.
5/ ul. Piaski mamy pozwolenie na budowę. Czekamy na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli nie będzie możliwości uzyskania dofinansowanie, będziemy zmuszeni wziąć pożyczkę aby zrobić w tym roku nawierzchnię a chodniki i oświetlenie pozostawić na rok następny.
6/ na dokończenie pałacu i zagospodarowanie otoczenia mamy zagwarantowane 80 tys. do 05 maja br. musimy złożyć wniosek o dalsze pieniądze.
Urszula Rimke - zaproponowała, aby dokonać zbiórki i zakupić od tej kadencji stosowny obraz do sali posiedzeń.
Marian Zając - sołtysi przy decyzjach o podatku rozdawali deklaracje , jest to cos nowego.
Część wymaganych danych albo są w gminie albo nie ma ich w domu co robić.
Elżbieta Wolnik - w latach poprzednich , były różne deklaracja, obecnie została uchwalona
jedna zawierająca wszystkie dane.. Jeśli są problemy z wypełnieniem proszę przyjść do urzędu pomożemy.
Wójt - poinformował, że zdecydowaliśmy się na zatrudnienie 4 pracowników w ramach akcji rowy ale nie na 6 miesięcy i pod warunkiem, że będą pracowali dzień lub dwa w tygodniu na urządzeniach melioracji podstawowej .
Aleksander Poszwiński - na jakim etapie jest współpraca z gminą Przemęt i możliwość korzystanie z oczyszczalni w Wieleniu.
Wójt - jesteśmy zdecydowani na korzystanie z oczyszczalni w Wieleniu. Koncepcja ta jest nadal aktualna. Wszystkie wnioski o zasięgu ponad gminnym sa oceniane bardzo wysoko.

Ad. pkt. 4

Przewodniczący obrad uznał porządek posiedzenia za wyczerpany, podziękował za udział i zakończył obrady.


Na tym protokół zakończono.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw