Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/05

Protokół Nr 18/05
PROTOKÓL NR 18
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wijewo odbytychw dniu 30 marca 2005 r.

-================================================


W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności .
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - Przewodniczący Rady
Ireneusz Zając - Wójt Gminy Wijewo
Maria Nowicka - Kier. Ref. Organizacyjnego
Elżbieta Wolnik - Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Analiza nowej wersji regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2. Omówienie projektów uchwał w sprawach :
  • statutu Sołectwa
  • dofinansowaniu OSP,
  • sprzedaży działki w Brennie,
  • wynagrodzenia dla Wójta .

3. Wolne głosy.

Ad. pkt. 1

Przewodniczący przedstawił zebranym regulamin premiowania w wersji jaka przyjęła większość sąsiednich gmin przyszły projekty z 3 stopniowym podziale. Na posiedzeniu Wójtów postanowiono aby przyjąć jeden wzór dla wszystkich gmin,.
Wysokość stypendiów dla poszczególnych progów :
0 - 125 zł. - 80 %
125 - 250 - 60 %
250 - 316 - 40 %
ponadto ustalono 100 % stypendium w kwocie 100 zł.
Dodany został § 3 w którym uwzględniono możliwość zmniejszenia kwoty w przypadku nie zabezpieczenia środków.
Jak informuje pracownik Ministerstwa gmina Wijewo otrzymała kwotę 16 835 zł. co stanowi 10 % potrzeb. Zabezpiecza potrzeby 1 miesiąca.
Komisje rozpatrująca wnioski powołuje Wójt.

Ad. pkt 2

Przewodniczący poinformował, że :
1/ przedłożony statut sołectwa zostanie dostosowany dla każdej jednostki oddzielnie.
Józef Pukacki - zaproponował , aby zwiększyć liczbę członków Rady Sołeckiej.
Wójt - było to ustalone oddzielna uchwałą należałoby podjąć nową.

2/ została dodany projekt uchwały w sprawie dofinansowanie Komendy Miejskiej Straży w
Lesznie co stanowi III ratę za otrzymany samochód.
3/ Wójt poinformował, że sprzedaż działki w Brennie została odłożona ponieważ do podjęcia uchwały wymagane jest zaświadczenie Starosty dot. zgodny na sprzedaż bez gruntu, który jest częścią wspólną i czy lokal jest samodzielnym obiektem.
Urszula Rimke - czy zaświadczenie takie jest potrzebne, gdyby kupiła to P. Talaga.
Wójt - my wystawiamy na sprzedaż ogółowi a nie konkretnej osobie dlatego zaświadczenie takie musi być.
3/ Przewodniczący poinformował, że zwiększone wynagrodzenie ma być rekompensata za utraconą 13, która została zniesiona ustawowo.
Aleksander Poszwiński - pensja powinna zależeć od ilości mieszkańców lub coś innego. W porównaniu z wielkością gminy jest dość wysokie , podobne jest odczucie społeczne.
Roman Jęśkowiak - przelicznik na mieszkańca nie jest słuszny, zakres spraw jest ten sam, jestem nawet za doliczeniem 3% inflacji ponieważ efekty pracy widać.
Wójt - stanowisko wójta łączy się z wieloma zadaniami. Dobry Wójt to przede wszystkim menadżer zarządzający instytucja jaką jest gmina. Od umiejętności zależą efekty pracy. Ilośc pozyskanych dodatkowych funduszy itp.
Genowefa Zielnica - pobory są uzależnione od wielu rzeczy. Mam porównanie, że o wiele młodsi
zarabiają tez te kwoty

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zapoznał zebranych z :
1/ turniejem piłki nożnej radnych w Buczu.
Zdecydowano., że w roku bieżącym nikt nie będzie brał udziału.
2/ przedstawił wniosek P. Garczyńskiego z Brenna w sprawie przekazania drogi na rzecz gminy.
Wójt - jest to konsekwencja jej opodatkowania. Uważa, że drogi na terenach gdzie są wyznaczone działki do zabudowy powinniśmy przejąć na rzecz gminy choć za symboliczna złotówkę.
Radosław Zamiatała - jak będzie naliczany dodatek mieszkaniowy . Jeśli zmniejszy się kwota dodatku to w jaki sposób będzie to uregulowane, jeśli już zostało pobrane.
Elżbieta Wolnik - zwrot może nastąpić tylko za pisemna zgoda nauczyciela. Jeśli nie wyrazi takiej zgody to dodatek według nowych stawek będzie naliczany od maja.
Wójt - podkreślił, że jeśli współmałżonek nauczyciela pracuje , wówczas dodatek się nie przysługuje.

Na tym posiedzenie zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw