Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/05

Protokół Nr 16/05PROTOKÓŁ NR 16
z posiedzenia Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 18 stycznia 2005 roku.
============================================================

W posiedzeniu udział wzięli :
Członkowie komisji stałych zgodnie z lista obecności.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1
oraz
Stanisław Kasperski - przewodniczący Rady Gminy
Leszek Piotrowski - Kier. Referatu Budownictwa

Porządek posiedzenia :
 1. Otwarcie.
 2. Ocena stanu dróg polnych na terenie gminy.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie.Ad. pkt. 1

Posiedzeniu Komisji Gospodarczej RG przewodniczyła Urszula Rimke - przewodnicząca.
Powitała członków komisji . Przedstawiła proponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.
Poinformowała o zaproszeniu członków Komisji do udziału w posiedzeniu Izby Rolniczej
Wspólne posiedzenie ma na celu nawiązanie współpracy w sprawach rolnictwa .

Ad. pkt. 2

Jednomyślnie ustalono, że stan dróg nie utwardzonych tak polnych jak i w terenie zabudowy mieszkaniowej jest zły. Obecne warunki atmosferyczne sprzyjają ich naprawie.
Ustalono potrzeby remontowe dróg wymagających naprawy poprzez wyrównanie lub nawiezienie szlaki.
WIJEWO :
- ul. Piaski ( niektóre odcinki )
- ul. Poselska ( nawieźć szlaki)
- ul. Zielona
- ul. Słoneczna
- ul. Kalek
- ul. Śiedmiórki
- ul. Chłapowskiego
MIASTKO :
- droga od wsi w kierunku Papierni do P. Ludwika nopa
- od P. Dziaszyka w kierunku działek (w lewo)

ZABORÓWIEC :

 • ul. Staroleszczyńska
 • ul. Żwirowa
 • ul. Wczasowa
 • Tartaczna


BRENNO :

 • ul. Podgórna (kwalifikuje się do utwardzenia)
 • ul. Ogrodowa
 • Miastko-Zaborówiec ( koło Krzyża)
 • Ul. Wschowska
 • Ul. Polna
 • "Kręcowa”
 • poprzeczna
 • ul. Biedaszkowo (poza zabudowaniami do P. Dziaszyka)
 • ul. Źródlana
 • od P. A. Szmyta - w lewo w pola

RADOMYŚL :
Droga za Wilanowem w kierunku P. St. Nędzy

Ustalono, aby zobowiązać Sołtysów do ogłoszenia terminu napraw dróg , oraz zorganizowania rolników do właściwej uprawy drogi (gdzie będzie to wymagane).
W przypadku konieczności walcowania , jest możliwość wypożyczenia walca w Przybyszewie.
Aleksander Poszwiński - w Zaborówcu P. Rygusik boi się równać aby nie zahaczyć przyłączy wodnych.

Ze względu na duże potrzeby związane z utrzymaniem dróg Komisja wnioskuje o :
1/ przyspieszenie remontu drugiej równiarki.
2/ sporządzenie wykazu - lokalizacji przyłączy wodnych,

Ad. pkt. 3

Radosław Zamiatała - zwrócił się do radnych wsi Brenno o ponowienie wniosku dzieci oczekujących w Brennie na autobus do Wijewa.
Radni z Brenna zobowiązali się do przeprowadzenia rozmowy z Panią Dyrektor szkoły.

W kontekście omawianego tematu dróg i ich utrzymania zwrócono uwagę na stan oświetlenia oraz zakrzaczenia przy drogach , zwłaszcza wojewódzkiej.
Postanowiono wystosować wniosek :
1/ do Wójta Gminy o przedłożenie informacji na temat zaawansowania rozmów
związanych z modernizacja oświetlenia ulicznego zawartymi w umowie warunkami i terminami.
2/ do Zarządu Dróg Wojewódzkich o uporządkowanie pobocza drogi Wieleń - Lgiń poprzez wycięcie przydrożnych krzaków.

Ad. pkt. 4

Przewodnicząca obrad podziękowała za udział oraz zaprosiła do udziału we wspólnym posiedzeniu z Izba Rolniczą .
Na tym posiedzenie komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2005-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw