Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » ogłasza przetarg ofertowy na ; „wycinkę drzew z gatunku topola ( 17 szt.) , grochodrzew ( 6 szt.) z działek oznaczonych nr geodezyjnymi 143 i 322 w. m. Zaborówiec ( Gminny Zasób Nieruchomości)”

ogłasza przetarg ofertowy na ; „wycinkę drzew z gatunku topola ( 17 szt.) , grochodrzew ( 6 szt.) z działek oznaczonych nr geodezyjnymi 143 i 322 w. m. Zaborówiec ( Gminny Zasób Nieruchomości)”


Wójt Gminy Wijewo
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
tel/fax 0 (prefix ) 65 549 40 85, 86
e-mail: wijewo@wijewo.pl


ogłasza przetarg ofertowy na ;

„wycinkę drzew z gatunku topola ( 17 szt.) , grochodrzew ( 6 szt.) z działek oznaczonych nr geodezyjnymi 143 i 322 w. m. Zaborówiec ( Gminny Zasób Nieruchomości)”


Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
Krzysztof Grabsztunowicz tel. 0 (prefix ) 65 549 40 85,86
pokój nr 8 w godz. 8.00 – 15.00

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2008 r. do godz. 09:30 w:
Urząd Gminy
ul. Parkowa 1
64 – 150 Wijewo
pokój nr 9

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2008 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Wijewie przy ulicy Parkowej 1 w salce sesyjnej.

Termin realizacji zadania : 28 luty 2008 r.

Termin ogłoszenia przetargu : 28 styczeń 2008 r.



Wójt Gminy Wijewo

mgr inż. Ireneusz Zając



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie











Valid XHTML 1.0 Transitional



Rządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw