Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radomyślu

I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radomyślu

Data publikacji: 08.01.2008
Termin składania ofert: 29.01.2008

O G Ł O S Z E N I E

Gminy Wijewo pow. leszczyński ogłasza

I p r z e t a r g
ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radomyślu przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania gminy Wijewo
jako teren pod eksploatację kruszyw.

Przedmiotem przetargu są:
działki niezabudowane:
- nr 348/1 o pow. 0,73 ha , KW nr 20793,
- nr 348/5 o pow. 4,57 ha, KW nr 20793
- nr 348/2 o pow. 0,01 ha KW nr 20793
cena wywoławcza 1.900.000,00 zł
wadium 95.000,00 zł
przystąpienie w przetargu nie mniejsze niż: 19.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2008r. o godz. 1300
w salce Urzędu Gminy w Wijewie przy ul. Parkowej 1.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wijewie, w Banku Spółdzielczym we Wschowie O/Wijewo nr 17 8669 0001 0080 0349 4000 0005 do dnia 28 stycznia 2008r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Gminy Wijewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Wijewie pok. 8 tel. 065 549 40 85 w godz. od 800 do 1400.

Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając

Wijewo, dnia 08 stycznia 2008r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2008-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieValid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw